WestlandStek voor bestuurslid Culturele Raad en Hofboerderij Wateringen

De heer (Wim) van Staalduinen uit Wateringen heeft bij de opening van zijn expositie ‘Wim’s keuze’ op 7 december de WestlandStek ontvangen. Wethouder Vreugdenhil (cultuur) overhandigde hem de gemeentelijke onderscheiding tijdens zijn laatste ingerichte expositie in de Hofboerderij in Wateringen. De heer Van Staalduinen is gedurende 25 jaar actief geweest als bestuurslid en vrijwilliger voor de Culturele Raad Wateringen en de Hofboerderij in Wateringen. Naast … Lees verder WestlandStek voor bestuurslid Culturele Raad en Hofboerderij Wateringen

WestlandStek voor voorzitter Stichting De Lier Vaart Mee

De heer M.L. (Rien) van Dam uit De Lier heeft bij zijn afscheid als voorzitter van Stichting De Lier Vaart Mee de WestlandStek ontvangen van wethouder Karin Zwinkels-de Jong.  Sinds 2006 is de heer Van Dam voorzitter van de Stichting De Lier Vaart Mee. Een stichting met 15 leden en 30 vrijwilligers. Als initiator, organisator en uitvoerder komt onder zijn leiding al 12,5 jaar een … Lees verder WestlandStek voor voorzitter Stichting De Lier Vaart Mee

WestlandStek voor voorzitter Watersportvereniging Westland

De heer K.P. (Kornelis) Kornaat uit De Lier heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Watersportvereniging Westland (WSVW) de WestlandStek ontvangen uit handen van wethouder Zwinkels. De heer Kornaat is sinds 2003 actief lid van de Watersportvereniging Westland en is sinds 2009 voorzitter.  De afgelopen jaren heeft hij zich op meerdere vlakken ingezet voor de vaarrecreatie in het Westland.  Hij heeft mede geholpen aan … Lees verder WestlandStek voor voorzitter Watersportvereniging Westland

15 jaar Westlandse onderscheidingen in beeld

Tentoonstelling gemeentelijke onderscheidingen In 2019 bestaat de gemeente Westland 15 jaar. Bij dit feestelijke jaar zijn verschillende personen en organisaties, die sinds 2004 in het zonnetje zijn gezet, in beeld gebracht in een tentoonstelling ‘15 jaar onderscheidingen in Westland’. Daarnaast zijn alle uitreikingen digitaal terug te vinden op www.HistorischArchiefWestland.nl/actueel/onderscheidingen 15 jaar gemeentelijke onderscheidingen in beeld Sinds het ontstaan van gemeente Westland in 2004 zijn ruim 300 … Lees verder 15 jaar Westlandse onderscheidingen in beeld

WestlandStek voor jubilaris Plusbus

De heer C.P. (Peter) Hofland uit Honselersdijk heeft bij de viering van het 12,5 jarig jubileum van de Plusbus op 5 oktober 2019 de WestlandStek ontvangen van wethouder Vreugdenhil. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn buitengewone inzet als coördinator/operationeel leider van de Plusbus Westland.  De heer Hofland was in 2006 één van de initiatiefnemers van Plusbus Westland. De Plusbus is inmiddels uitgegroeid tot een … Lees verder WestlandStek voor jubilaris Plusbus

WestlandStek voor vrijwilliger Historische Vereniging

Mevrouw E.D. (Els) Spaargaren-Zaalberg uit Naaldwijk heeft bij het 20-jarig jubileum van de Historische Vereniging op 5 oktober de WestlandStek ontvangen van wethouder Vreugdenhil (cultuur). Zij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar vrijwillige en veelzijdige inzet voor het historisch erfgoed van Westland.  Mevrouw Spaargaren heeft zich gedurende 8 jaar bestuurlijk ingezet voor de Historische Vereniging. Gedurende deze periode heeft zij diverse tentoonstellingen georganiseerd, historische uitgaven … Lees verder WestlandStek voor vrijwilliger Historische Vereniging

WestlandStek voor toernooiorganisator Leo Vollebregt Biljartvereniging ’t Groene Hart

De heer L.J.P. (Leo) Vollebregt uit Naaldwijk heeft bij het 25-jarig jubileum van Biljartvereniging ’t Groene Hart op 21 september de WestlandStek ontvangen van wethouder Varekamp (sport). Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding voor zijn bestuurlijke inzet gedurende 13 jaar.  De heer Vollebregt heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de nieuwbouw en is lid van het Dagelijks Bestuur. Hij organiseert verschillende toernooien bij … Lees verder WestlandStek voor toernooiorganisator Leo Vollebregt Biljartvereniging ’t Groene Hart

WestlandStek voor voorzitter Stichting Dorpshuis De Noviteit

De heer H.J.M. (Henk) Herpers uit Monster heeft bij zijn afscheid als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Noviteit de WestlandStek ontvangen. Wethouder P.A. Vreugdenhil (cultuur, erfgoed & culturele accommodaties) reikte hem de gemeentelijke onderscheiding uit op 2 september jl.  De heer Herpers was gedurende 22 jaar voorzitter van het bestuur van Stichting Dorpshuis De Noviteit. In eerste instantie bekleedde hij de functie naast die van … Lees verder WestlandStek voor voorzitter Stichting Dorpshuis De Noviteit

WestlandStek voor beheerder/coördinator Wijkcentrum ’t Anker

De heer W. (Wijnand) Ouwerkerk uit De Lier heeft – bij zijn afscheid van Wijkcentrum ’t Anker – de WestlandStek opgespeld gekregen van wethouder Vreugdenhil (Sociale Zaken). Hij ontving de WestlandStek voor zijn jarenlange inzet als beheerder/coördinator van Wijkcentrum ’t Anker.  De heer Ouwerkerk zette zich ruim dertien jaar in als coördinator van de vrijwilligers en beheerder van het wijkcentrum. Hij was dagelijks aanwezig als … Lees verder WestlandStek voor beheerder/coördinator Wijkcentrum ’t Anker

WestlandStek voor De heer M.P.A. (Michael) de Bruin bij afscheid van Oikos

De heer M.P.A. (Michael) de Bruin uit Wateringen heeft ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van jongerensociëteit Oikos, de WestlandStek opgespeld gekregen van wethouder Varekamp, vanwege zijn jarenlange inzet voor de jeugd en jongeren van Wateringen. De heer De Bruin heeft zich gedurende 27 jaar ingezet als voorzitter van jongerensociëteit Oikos en heeft in die functie een belangrijke rol gespeeld in de fusie met … Lees verder WestlandStek voor De heer M.P.A. (Michael) de Bruin bij afscheid van Oikos