Westland Verstandig : Kapitaalsvernietiging / schandalig!

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van opslag kunstwerken van de gemeente Westland / kapitaalsvernietiging / schandalig! Vraag 788 2018-2022 Edelachtbaar College, Bijgaande foto (1) wordt onze fractie aangeleverd van de kunstwerken de Druivenkrentster in ’s-Gravenzande en het … Lees verder Westland Verstandig : Kapitaalsvernietiging / schandalig!