CDA Westland : Aan de slag in “Monster-West”!

CDA Westland pleit al langer voor verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen in de kustzone bij Monster. Het gebied tussen de woonwijken Grote Geest / Duingeest en duinen kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Tot nu toe komt er weinig terecht van een betere ruimtelijke ordening in dat gebied door de minder gunstige verkaveling en moeilijke bereikbaarheid. De fractie ziet goede kansen voor onder meer recreatie en … Lees verder CDA Westland : Aan de slag in “Monster-West”!

GBW : College vragen ‘afwijzing aanvraag exploitatiebijdrage Inloophuis Carma’

In een ‘brandbrief’ heeft het bestuur van Inloophuis Carma de fracties in de gemeenteraad Westland geïnformeerd over het feit dat uw college een aanvraag voor een exploitatiebijdrage heeft afgewezen. Wij hebben inmiddels begrepen dat de aanvraag niet past binnen het beleid van de gemeente omdat het een ‘structurele subsidie’ zou betreffen; de wethouder schrijft ons dat hij Inloophuis Carma ‘een sympathieke stichting vind, maar dat … Lees verder GBW : College vragen ‘afwijzing aanvraag exploitatiebijdrage Inloophuis Carma’

Westland Verstandig : Kapitaalsvernietiging / schandalig!

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van opslag kunstwerken van de gemeente Westland / kapitaalsvernietiging / schandalig! Vraag 788 2018-2022 Edelachtbaar College, Bijgaande foto (1) wordt onze fractie aangeleverd van de kunstwerken de Druivenkrentster in ’s-Gravenzande en het … Lees verder Westland Verstandig : Kapitaalsvernietiging / schandalig!

Schriftelijke vragen : van de ChristenUnie-SGP Westland over Varend Corso Westland.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld door de fractie ChristenUnie-SGP Westland over Varend Corso Westland. Kortgeleden maakte het bestuur van de Stichting Varend Corso Westland haar plannen bekend voor Dit betekent o.a. uitbreiding van 3 naar 4 corsodagen, uitbreiding van de route naar Den Haag en verplaatsing … Lees verder Schriftelijke vragen : van de ChristenUnie-SGP Westland over Varend Corso Westland.

Zes Vestia-gemeenten luiden de noodklok voor behoud sociale woningvoorraad.

De woonwethouders, dhr. Van der Stee (Westland), dhr. Schoon (Brielle), dhr. Proos (Barendrecht), dhr. Hordijk (Zuidplas), dhr. Van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp), en mevr. Theuws (Bergeijk) brachten vandaag een bezoek aan de Tweede Kamer om hun zorgen te uiten over de voorgenomen verkoop van meer dan 10.000 sociale huurwoningen door de noodlijdende woningcorporatie Vestia. Sociale woningvoorraad Om haar financiële positie te verbeteren gaat Vestia haar woningbezit in … Lees verder Zes Vestia-gemeenten luiden de noodklok voor behoud sociale woningvoorraad.

LPF Westland : Door afsluiting Middelbroekweg is de Dijkstraat een sluiproute

De Dijkstraat in Honselersdijk wordt veelvuldig gebruikt als vervangende route alhoewel het een 30 km/u zone is. Recent is bekend gemaakt dat de Middelbroekweg tot circa 24 januari 2020 is gesloten vanwege het vervangen van de Zwaansheulbrug. Dit betekent dat de Dijkstraat alleen maar drukker wordt. Dat is ook daadwerkelijk het geval. In plaats van de doorgaande weg (Poeldijksepad, Veilingweg, Nieuwe Weg) te nemen wordt … Lees verder LPF Westland : Door afsluiting Middelbroekweg is de Dijkstraat een sluiproute

LPF Westland : WOS verhuizen naar de Druiventuin in Monster

Al geruime tijd is er in de gemeenteraad gekeken naar de wens van de WOS om te verhuizen naar een andere locatie en de huidige locatie in ’s-Gravenzande te verlaten. In een eerdere door LPF Westland mede ingediende motie die de sanering en verbouwing van de Leuningjes in Poeldijk mogelijk heeft gemaakt, is destijds ook een onderzoek meegenomen naar de wenselijkheid en mogelijkheid om de … Lees verder LPF Westland : WOS verhuizen naar de Druiventuin in Monster

Blog : Het boerenprotest op het Malieveld in beeld

Het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag zorgde voor veel overlast en het was ook nog eens de drukste ochtendspits. Maar met de scooter was het te doen dus hup met de camera onder de arm richting het Malieveld. Vele wegen waren afgesloten dus het laatste stuk te voet afgelegen. Foto’s vertellen vaak al het verhaal dus bij deze de reportage. Foto : www.pl-fotografie.nl Lees verder Blog : Het boerenprotest op het Malieveld in beeld

Zeer drukke ochtendspits verwacht door #regen en #boerenprotest

Dinsdag 1 oktober 2019 – Nu al is op twitter #Boerenprotest de koploper. Vele duizenden boze boeren zijn al gisteravond vertrokken met hun tractoren en trucks naar Den Haag om te gaan demonstreren voor een beter landbouwbeleid. Er wordt al gesproken over een verkeerschaos. Op weg naar Den Haag #boerenprotest pic.twitter.com/2k6QFZB41u — sjaakie…..💪 (@jack030479) September 30, 2019 Tractors mogen nu verder rijden. (Niezijl) #boeren #Boerenprotest … Lees verder Zeer drukke ochtendspits verwacht door #regen en #boerenprotest

300 Fietsparkeerplaatsen met toezicht in Naaldwijk

Op donderdag 29 augustus openden wethouders Snijders en Vreugdenhil de nieuwe Biesieklette in Naaldwijk. De fietsenstalling is op de hoek van de Stokdijkkade en de Verdilaan en biedt plaats aan circa 300 fietsen. Hiermee wordt het tekort aan parkeerplaatsen voor fietsen teruggebracht. Bemenst door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Deze fietsenstalling is uniek in Westland, omdat deze wordt bemenst door medewerkers met een grotere … Lees verder 300 Fietsparkeerplaatsen met toezicht in Naaldwijk