Schriftelijke vragen : van de ChristenUnie-SGP Westland over Varend Corso Westland.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor
vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld door
de fractie ChristenUnie-SGP Westland over Varend Corso Westland.

Kortgeleden maakte het bestuur van de Stichting Varend Corso Westland haar plannen bekend voor

 1. Dit betekent o.a. uitbreiding van 3 naar 4 corsodagen, uitbreiding van de route naar Den Haag
  en verplaatsing van de traditiegetrouwe zaterdagse Westlanddag naar de zondag.
  Begin 2017 kreeg het Corsobestuur een stortvloed van kritiek over zich heen, toen het bovenstaande
  plannen bekend maakte. Toen ging de “Haagse dag” niet door. De voorzitter van het bestuur deelde
  vervolgens mee dat in 2020 naar Den Haag gevaren gaat worden. Maar hij belooft: “de Westlanddag”
  op zaterdag blijft behouden!
  Niets is minder waar gebleken! Het Westland mag als “underdog” als sluitstuk fungeren.
  Teleurstellend voor vele Westlanders. Daarnaast verwachten wij dat dit ook gevolgen zal hebben
  voor het aantal bezoekers.
  U zult begrijpen dat het verplaatsen van de Westlanddag naar de zondag bij onze fractie op
  principiële bezwaren stuit.
  Daarnaast vernamen wij uit de media dat Midden-Delfland de subsidie voor het varend corso uit haar
  begroting schrapt.
  Dit leidt tot de volgende vragen:
 2. Heeft gemeente Westland inmiddels subsidie toegezegd en wat is de hoogte van het bedrag?
 3. Is het college bereid met het stichtingsbestuur in gesprek te gaan om de Westlanddag toch
  op zaterdag te handhaven met het oog op het (Westlandse karakter) van het Varend corso ?
 4. Zo niet, wat is hiervoor de reden?
 5. We verzoeken het college dringend de (reeds toegezegde) subsidie te heroverwegen.
  Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.
  Hoogachtend,
  Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland
  Ad van Harmelen, fractievoorzitter
  Arij de Bloeme, raadslid

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.