Vragen aan College komst supermarkt op het eind Lierweg in De Lier #wldebat

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

10 juli 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake komst supermarkt op het eind Lierweg in De Lier

Vraag 723 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door ondernemers uit De Lier die ongerust zijn over de geruchten dat aan het einde van de Lierweg een supermarkt gevestigd zal gaan worden. Inmiddels ook gepubliceerd: “wijzigen winkelruimte”. De vraag is waarom de Raad daar niets van weet en welke onderzoeken aan een en ander ten grondslag liggen. De ondernemers zijn bang dat de samenhang in het winkelgebeuren van De Lier verbroken wordt door de komst van een dergelijke winkel aan de rand van De Lier.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft uw College de Raad niet voorgeïnformeerd over een en ander als het waar is dat er een concreet plan bestaat?
  • Welke onderzoeken zijn door het College gepleegd alvorens in te stemmen met een plan en heeft het College al een QuickScan of op een andere wijze akkoord gegeven aan het plan?
  • Hoe zal de procedure er verder uitzien?
  • Is er een bestemmingsplanwijziging nodig of wordt gewerkt via een verklaring van geen bedenkingen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.