Hardnekkige wateroverlast na regen voor de Diamant in Naaldwijk

Bij de parkeerplaats ter hoogte van de kleuteringang van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) de Diamant aan de Hoge Woerd ter hoogte van Van Lijnschotenlaan in Naaldwijk is er geruime tijd sprake van forse wateroverlast. Vanaf eind 2017 is hiervan al meerdere malen melding gemaakt via het Meldpunt Leefomgeving en hebben omwonenden ook op andere manieren deze problematiek proberen aan te kaarten bij de gemeente.

 

Tot nu toe is er geen blijvende oplossing geboden voor deze wateroverlast die met enige regelmaat terug komt. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van kinderen omdat automobilisten de p-plaats mijden vanwege het water. (zie foto onderaan)

 

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

1. Is het college bekend met deze forse wateroverlast na regenval op de P-plaats aan de Hoge Woerd in Naaldwijk?
2. Waarom is er nadat deze wateroverlast meermalen is gemeld via het meldpunt Leefomgeving, geen actie ondernomen om dit probleem structureel op te lossen?
3. Welke maatregelen gaat het college op korte termijn nemen om deze wateroverlast na regenval te voorkomen en blijvend tegen te gaan?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

 


Max Leerdam

Betreft :  

Schriftelijke vragen in het kader van art. 42 van het Reglement van Orde voor
de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 
13 Februari 2019 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.