Westland Verstandig : Parkeerdruk Gemeentehuis Verdilaan Naaldwijk #wldebat

Vrijdag 1 februari 2019 – Onze fractie wordt bestookt met klachten van omwonenden van het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan. Zoals onze fractie al voorspeld heeft voordat überhaupt de bouw daar werd geïnitieerd, is de parkeerdruk bijna niet meer te doen. Op bepaalde dagen is er in de verre omtrek geen parkeerplaats meer te vinden en ook de bewoners van de Bizet klagen erover dat voor hen bedoelde parkeerplaatsen in gebruik zijn door bezoekers / medewerkers van de gemeente.

Het creëren van een beperkt aantal parkeerplekken aan de overzijde waar ooit het oude gemeentehuis stond, zal niet de oplossing zijn. Er wordt over dit probleem ook door andere politieke partijen veel gesproken, maar er wordt niets gedaan zo zeggen de omwonenden en zij hebben gelijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

– Welke concrete maatregelen gaat het College nemen om de nu bestaande acute parkeerproblematiek direct op te lossen?

– De parkeerdruk bestaat met name aan de zijde van de Verdilaan / Stokdijkkade. Is het niet zinvol om een groter deel van het terrein van het gemeentehuis Naaldwijk blijvend als parkeerterrein te gaan inrichten en daar ook een groen lijkende inrichting voor te gaan kiezen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeerdrukte rondom nieuwe gemeentehuis Verdilaan


Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.