VVD Westland : Kern Monster moet dringend levendig gehouden worden

Dinsdag 29 januari 2019 – In de kern Monster zijn een aantal zaken die dringend opgelost moeten worden teneinde de kern levendig te houden.
Al diverse malen is door verschillende partijen aandacht gevraagd voor het parkeren in het centrum van Monster. De winkeliers zouden graag zien dat er minimaal 7 “Shop and Go” parkeerplaatsen worden aangelegd in bijv. de Zeestraat en bij het kerkplein. Dat zijn parkeerplaatsen voor mensen die snel een boodschap willen doen.

Verder is er sprake van een rommelige aanblik van het centrum, zoals leegstaande winkelpanden, prullenbakken en bankjes op onlogische plaatsen etc.
Er is door ondernemers alweer enige tijd geleden een plan ingediend ter verbetering van het centrum. Hier zou binnen een termijn van 6 weken antwoord op komen, nu zijn we echter 16 weken verder en er is nog steeds geen antwoord van de gemeente.

Op deze manier wordt het enthousiasme van ondernemers om er wat leuks van te maken in Monster, in de kiem gesmoord. Dit terwijl één van de speerpunten van dit college is: verlevendiging van de kernen. Daarbij helpt bepaald niet dat er nog steeds geen vast aanspreekpunt per kern is bij de gemeente.

Op 6 november 2018 is met een brede meerderheid de motie “meer ruimte voor ondernemers” aangenomen door de Raad. Daarbij is het college verzocht om te onderzoeken hoe ondernemers in Westland meer de ruimte kunnen krijgen, ter verlevendiging van de dorpskernen. Daarbij is voorgesteld om per kern een contactpersoon bij de gemeente aan te wijzen. Ook is gevraagd te onderzoeken hoe ondernemers op een eenvoudigere manier vergunningen voor kleinschalige festiviteiten kunnen aanvragen waarbij voorop dient te staan hoe ondernemers het beste gefaciliteerd kunnen worden. E.e.a. zou teruggekoppeld worden binnen 3 maanden in de commissie EFO.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college van plan om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de kernen zoveel mogelijk te faciliteren, zoals verzocht in de aangenomen motie van 6 november jl.?
  2. Kan het college aangeven wanneer de contactpersoon per kern bij de gemeente wordt aangesteld?
  3. Kan het college aangeven of zij positief staat tegenover de “Shop and Go” parkeerplaatsen in het centrum van Monster? En wanneer zouden deze gerealiseerd kunnen worden?
  4. Kan het college aangeven wat zij gaat doen om de rommelige aanblik van het centrum van Monster te verbeteren en hoe zij staat tegenover het door ondernemers ingediende plan/tekening hiervoor?
  5. Kan het college ervoor zorgen dat niet om bureaucratische redenen initiatieven van ondernemers de nek worden omgedraaid, zodat het enthousiasme bij ondernemers om de kern te verlevendigen niet in de kiem wordt gesmoord?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Geraldine van der Knaap

Betreft : Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 29 januari 2019 door de fractie VVD Westland, inzake levendige kern Monster

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.