CDA: Wil gemeente helpen bij verwijdering asbestdaken? #wldebat

Dinsdag 29 januari 2019 – Per 31 december 2024 is het verboden nog asbest op het dak te hebben in Nederland. Volgens het ministerie van I&W ligt er op dit moment nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland. Om daken met asbest te saneren was al eerder 75 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidiepot is inmiddels leeg en onduidelijk is of de pot nog wordt aangevuld. Het saneren van die 80 miljoen vierkante meter asbestdaken gaat zo’n 1,5 miljard euro kosten.
Uit een tv-uitzending van Radar van 21 januari jl. blijkt dat vanwege dit verbod en een capaciteitsprobleem bij asbest saneerders prijzen worden opgedreven en blijven stijgen, zeker naarmate de einddatum in zicht komt. In die bewuste uitzending werden prijzen genoemd die variëren van C 10 in het oosten van het land tot C 250 per m2 in het Westland. Terwijl C 20 per m2 voor het inventariseren, vrijgeven en verwijderen van asbest op dit moment een acceptabel prijsniveau is.
De subsidiepot leeg is, prijzen worden opgedreven en hoewel eigenaren zelfverantwoordelijk zijn voor de asbestverwijdering, ontplooien steeds meer gemeenten initiatieven om particulieren een handje te helpen bij de asbestsanering. Want haast is geboden om voor de eerdergenoemde einddatum geen asbest meer op daken te hebben.
De gemeente Westland zou bijvoorbeeld een collectieve oplossing aan particulieren kunnen aanbieden om hen te helpen én om de asbestsanering in de kernen in een stroomversnelling te krijgen.

Wat houdt die collectieve oplossing in? Tot 35 vierkante meter mogen mensen zelf het asbest verwijderen, maar veel mensen willen er niet mee rommelen. De gemeente benoemt een partij tot wie particulieren met een asbestdak zich kunnen wenden. Deze partij verzamelt alle meldingen en legt de opdracht in de markt.
De voordelen zijn: » De gemeente is adviserend partner is en geen opdrachtgever; » ingewikkelde aanbestedingsprocedures wordt voorkomen;
» het werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar; » door de grootschaligheid kunnen scherpe prijsafspraken worden gemaakt.
Als de asbestdaken grootschalig worden verwijderd zou dit een mooie gelegenheid zijn om middels een speciale aanbieding collectief zonnepanelen terug te plaatsen en de gemeente op deze manier te verduurzamen.

CDA Westland vraagt zich af:

1. Wat heeft de gemeente Westland geïnitieerd vanaf de bekendmaking van het verbod in 2015?

2. Wij nemen aan dat de gemeente bekend is waar en hoeveel asbest er in Westland aanwezig is? Als dat niet het geval is dan zou de methode voor een globale inventarisatie, te weten doormiddel van luchtfoto’s en de afgegeven vergunningen snel tot inzicht kunnen leiden.

3. Hoeveel vierkante meters asbestdaken ligt in de kernen?

4. En hoeveel vierkante meters in het buitengebied?

5. Is de gemeente bereid om mee te werken aan voorgestelde collectieve oplossing al dan niet in combinatie met de zonnepanelen? Zo nee, hoe dan wel?

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over collectieve oplossing voor particulieren bij verplichte sanering van asbestdakenNamens de fractie van CDA Westland,

Namens de fractie van CDA Westland,

Petra Scheffers

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.