Verkenning toekomst sportpark Polanen levert vijf varianten op

In samenwerking met de bestuurders van voetbalvereniging Sportclub Monster, tennisvereniging MLTV’90 en de gemeente is een verkenning uitgevoerd naar samenvoeging van beide verenigingen op sportpark Polanen. De gemeenteraad van Westland is vandaag geïnformeerd over de vijf mogelijke inrichtingsvarianten. Nagenoeg alle varianten hebben ruimtelijke gevolgen, maar nopen ook tot financiële keuzes. De meest vergaande varianten, waarbij de gebouwen van de voetbal- en tennisvereniging worden geclusterd en er ruimte is voor uitbreiding, kosten minimaal negen miljoen euro. Een minder kostbare variant heeft minder ruimtelijke impact, maar vraagt nog altijd vier miljoen euro aan investeringen en heeft weinig draagvlak.

De input en wensen van de voetbalvereniging en de tennisvereniging zijn leidend geweest bij het uitwerken van de visie. Duidelijk is dat zowel voetbalvereniging Sportclub Monster als tennisvereniging MLTV’90 een meerwaarde zien in het clusteren van beide verenigingen op sportpark Polanen. De verenigingen geven aan dat de clustering en het realiseren van aanvullende voorzieningen zoals een kinderopvang of gymzaal het sportpark toegankelijk maken voor een bredere groep van gebruikers.

Uit de behoeftebepaling bij de verenigingen is gebleken dat de voetbalvereniging de beschikking wil hebben over minimaal zes velden en wellicht zeven in de toekomst. De tennisvereniging heeft aangegeven in ieder geval acht banen nodig te hebben met een uitbreidingsmogelijkheid met één of twee banen. Daarnaast hebben zij minimaal twee padelbanen nodig.

Vervolg

De raad heeft eerder een tweetal moties aangenomen waarin het college wordt verzocht om de voetbalvereniging en de tennisvereniging te faciliteren bij het opstellen van een plan van aanpak over de toekomstplannen van beide verenigingen. Het college gaat met de commissie MO in overleg over het vervolg op deze verkenning, want in de meerjarenbegroting is nog geen dekking voor de verschillende varianten opgenomen. Later dit jaar wordt de raad, in de deelvisie voorzieningen, gevraagd gemeentebreed te kijken naar sportfunctionaliteiten. Vaststelling van deze deelvisie kan hierdoor invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Sportpark Polanen, zowel op functioneel als op financieel gebied.

VariantenInvesteringskosten indicatie
Variant 1: Optie A Deze variant heeft de voorkeur van de sportverenigingen en komt tegemoet aan al hun wensen.Aanleg 2 nieuwe kunstgrasveldenVerplaatsing hoofdveld 1 voetbalveld wordt 8 tennisbanen en 2 padelbanen Uitbreiding huidig parkeerterrein Kleedkamers SC Monster blijven behouden Realisatie nieuw clubgebouw tennis € 9.398.280
Variant 1: Optie B Bij deze variant zijn de tennisbanen anders gelegen wat kan leiden tot overlast voor de omringende woningen door de verlichting van de tennisbaan.Aanleg 2 nieuwe kunstgrasvelden Verplaatsing hoofdveld 1 voetbalveld wordt 8 tennisbanen en 2 padel banen Uitbreiding huidig parkeerterrein Kleedkamers SC Monster blijven behouden Realisatie nieuw clubgebouw tennis  € 9.398.280
Variant 1: Optie C In plaats van een gezamenlijke ingang hebben beide vernigingen een eigen plek met ingang.Aanleg 2 nieuwe natuur grasveldenVerplaatsing hoofdveld1 voetbalveld wordt 8 tennisbanen en 2 padelbanenUitbreiding huidig parkeerterrein Aanleg nieuw parkeerterrein Kleedkamers SC Monster blijven behouden Realisatie nieuw clubgebouw tennis € 9.218.280
Variant 2 Er komen 8 tennisbanen en een clubhuis op de gronden van de Westlandse Zoom Kleedkamers SC Monster blijven behouden Realisatie nieuw clubgebouw tennis € 3.967.560
Variant 3Geen investeringen op sportpark Polanen.                                      € 0,-

Bron : Gemeente Westland

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.