Niet Nederlands spreken, toch bijstand. Ook in Westland? #wldebat #LPFWestland

Vrijdag 18 januari 2019 – Om volwaardig mee te doen in de Westlandse samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Voor een praatje met de buren, gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan. Zowel de taaleis, als de tegenprestatie helpt mensen mee te kunnen laten doen  Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan en er mensen voor kiezen om een bijstandsuitkering te ontvangen terwijl zij daar geen tegenprestatie voor leveren en/of de taal niet eens spreken. Een bijstandsuitkering is een vangnet, geen hangmat. Dit zet de solidariteitsgedachte van de belastingbetaler onder druk. 

Uit onderzoek van staatssecretaris van Ark (SZW) uitgevoerd door het CBS komt naar voren dat te weinig gemeente een tegenprestatie verlangen en de taaleis onvoldoende wordt nageleefd bij het verstrekken van een bijstandsuitkering. LPF Westland wil dat geen bijstandsuitkering wordt toegekend als Nederlandse taal spreekt of zich daar voldoende voor inzet en een tegenprestatie verlangd kan worden.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

  1. Wat is het beleid over een tegenprestatie en de taaleis in de Gemeente Westland en hoe geeft het college dit vorm?
  2. Hoeveel personen zijn er in Westland die een bijstandsuitkering ontvangen en de taal niet of beperkt spreken?
  3. Hoeveel uitkeringen zijn er gestopt of gekort als gevolg van het (niet inspannen of niet spreken van de Nederlandse taal?
  4. Hoeveel ontvangers van een uitkering hebben een tegenprestatie geleverd en zo ja, waar bestaat dit uit? Zo nee, waarom wordt geen tegenprestatie verlangd?
  5. Is het college het met LPF Westland eens dat ontvangers van een bijstandsuitkering de Nederlandse taal dienen te spreken en als zij dit niet doen de bijstandsuitkering moet worden gekort / gestopt
  6. Hoe gaat het college de aanbevelingen van staatssecretaris van Ark overnemen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland


Roel Valstar
André van der Meer

Foto : LPF Westland

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.