Wat zijn de gevolgen van Brexit voor het Westland

16 Januari 2019 – Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 16 januari 2019 betreft: gevolgen van de Brexit voor Westland


Dinsdagavond 15 januari 2019 heeft het Britse Lagerhuis het Brexit-akkoord tussen de Europese Unie en de regering van het Verenigd Koninkrijk met een tweederdemeerderheid verworpen. De toekomst van de relatie tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk is nu uiterst onzeker geworden.
D66 Westland heeft zich verbaasd over het feit dat Westlandse voorbereidingen op de Brexit pas zeer recent zijn gestart door het college. Dit had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren, ondanks de onzekerheid over de aanvaarding van het akkoord.
Groot-Brittannië is een zeer belangrijke handelspartner, met name voor het Westlandse glastuinbouwcluster, en de gevolgen van een no-deal scenario kunnen groot zijn voor Westland. Naast de economische schade aan het glastuinbouwcluster wordt Westland geconfronteerd met een nieuwe Europese buitengrens aan zijn eigen kust die in Hoek van Holland mogelijk een nog hardere vorm krijgt. Verkeer dat de Europese Unie wil verlaten zal dit doen via de A20, het Westerleeplein en de Hoeksebaan. Een buitengrens met tijdrovende douanecontroles kan dit gehele gebied volledig vastzetten met alle gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Westland van dien. Daarnaast kunnen de lange wachttijden leiden tot enorme hoeveelheden geparkeerde vrachtwagens en zelfs overnachtende chauffeurs.
Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van de laatste stand van zaken en wat is de reactie van het college op de meest recente gebeurtenissen?
  2. Is het college het, gezien de huidige situatie, met D66 Westland eens dat de Westlandse voorbereidingen voor de Brexit rijkelijk laat zijn begonnen?
  3. Hoe gaat het college de raad meenemen in de voorbereidingen die momenteel getroffen worden?
  4. Welke gevolgen van het uittreden van het VK uit de EU voorziet het college voor de glastuinbouw en het Westlandse verkeer?
  5. Vindt er overleg en afstemming plaats met Rotterdam en andere omliggende gemeenten om voorbereid te zijn op de toekomstige verkeerssituaties?
  6. Is het college het met D66 eens dat een sterke EU een belangrijke voorwaarde is voor een florerend Westland?

Benjamin Hofland fractievoorzitter D66 Westland

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.