B&W Westland, let op ‘winstwaarschuwing’

GemeenteBelang Westland roept B&W op:  
‘Sla winstwaarschuwing van de provincie niet in de wind’

De gemeente Westland dreigt de komende jaren in de rode cijfers te komen, omdat in de plannen van het huidige college een betrouwbare financiële onderbouwing voor afgesproken doelstellingen ontbreekt. Deze niet mis te verstane ‘winstwaarschuwing’ wordt gegeven in een brief van de provincie Zuid Holland die zij eind vorig jaar aan de gemeenteraad van Westland heeft geschreven. De provincie becijfert in die brief dat zij verwacht dat de begrotingen van gemeente Westland in de komende jaren tekorten heeft van gemiddeld méér dan één miljoen euro per jaar. 

Naar aanleiding van de reactie van B&W (in een persbericht van 11 januari 2019) vraagt GemeenteBelang Westland zich af of B&W het signaal van de provincie wel voldoende serieus neemt en zich wel voldoende beseft welke aanzienlijke gevolgen het heeft voor alle mooie plannen en dito voornemens die B&W heeft. GemeenteBelang Westland roept B&W in ieder geval op de ‘winst­waarschuwing’ die de provincie geeft niet in de wind te slaan en wel degelijk serieus te nemen.

Begrotingstekorten vanaf 2020
Voor de begroting 2019 van gemeente Westland – die overigens in hoofdzaak is gebaseerd op ‘bestaand beleid’ –  hebben de opmerkingen van de provincie géén gevolgen. Die begroting 2019 is goedgekeurd omdat geen enkele twijfel bestaat bij het feit dat met die begroting in Westland de uitgaven in balans zijn met de inkomsten. Door alle plannen en voor­nemens van het nieuwe college bestaat en groeit die twijfel in het provinciale oordeel wel voor de jaren ná 2019. In haar berekeningen komt de provincie tot begrotings­­tekorten van € 763.000 in 2020 tot € 1.314.000 in 2022. 

Terughoudend bij nieuwe investeringen
De provincie legt in zijn brief de vinger op meer zere plekken in het financieel beleid van Westland. Zo wijst de provincie er in zijn brief fijntjes op dat de schuldpositie van Westland weliswaar iets verbetert maar nog steeds hoog is. Omwille van een solide financieel beleid zal Westland dus terughoudend moeten blijven bij het doen van nieuwe investeringen,  Naar het oordeel van GemeenteBelang Westland is het dan vooral zaak om de vele stok­paardjes die nu bereden worden – zoals één miljoen euro subsidie voor enkele tiny houses en tijdelijke woningen, of kostbare transformatieplannen voor bijvoorbeeld Hofboerderij of Noviteit – terug te brengen tot een sober en doelmatig niveau. 

Tot slot van zijn brief spreekt de provincie uit dat B&W de uitgaven sociaal domein – die nu jaarlijks de inkomsten vèr te boven gaan – moet weten te beteugelen en in evenwicht met de inkomsten moet brengen èn dat de budgetten in de begroting voor onderhoud wegen en dergelijke verhoopt voldoende zijn om alle nieuwe plannen uit te kunnen voeren.

Huishoudboekje weer gezond maken
GemeenteBelang Westland signaleerde in november vorig jaar bij de bespreking van de begroting al dat in het financieel beleid van het nieuwe college gebroken wordt met het goed rentmeesterschap en solide financiële beleid van de vorige colleges. Ook nu met de brief van de provincie Zuid Holland op tafel, dringt GemeenteBelang Westland er bij B&W weer op aan rekening te houden met de financiële consequenties van al de nieuwe ideeën, nieuwe plannen en nieuwe voornemens. Zij hoopt dat B&W en de collegepartijen zo wijs zijn om snel en op tijd te anticiperen op de signalen die zijn afgegeven en het huishoudboekje van Westland weer snel gezond weten te maken.

Bron : GemeenteBelang Westland

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.